Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.

Pogoji poslovanja

SPLOŠNO O PODJETJU

Lastnik spletne trgovine www.belidim.si je podjetje

Sigma-commerce svetovanje in trgovina d.o.o. 
Stanetova 20A, 3000 Celje, Slovenija

ki na tem naslovu tudi dejansko opravlja svojo dejavnost vključno s trgovino na drobno
Matična številka: 5490090000
Družba je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.
Davčna številka: SI67703658
Družba je vpisana v Poslovni register RS pod zap.št.vpisa 723859, 

datum vpisa 23.05.1990
Družbo zastopa: Črt Erjavec, direktor.

Elektronska pošta: info@egoistflavors.com

SPLOŠNE INFORMACIJE

Po spletu naročeno blago dostavljamo samo kupcem na področju Slovenije. Podatki o izdelkih, pogojih poslovanja, spletne aplikacije in ostale informacije v spletni trgovini so na voljo le v slovenskem jeziku.
Dopuščamo možnost nenamernih napak pri objavljenih opisih ali cenah izdelkov. Za kakršnekoli informacije lahko pišete na e-mail naslov info@egoistflavors.com. Če vam na zastavljeno vprašanje ne bomo mogli ali znali takoj odgovoriti, bomo odgovor posredovali v najkrajšem možnem času.

Ne priznavamo nobenega izvajalca za IRPS (izven sodno reševanje potrošniških sporov).

NAROČANJE

Kupec lahko odda naročilo le po internetu preko spletne strani www.belidim.si Na tej strani so navedeni glavni podatki o ponujanih izdelkih in, za boljšo predstavljivost, tudi njihove simbolične fotografije.
Pred prvim nakupom preko spleta mora kupec na tej spletni strani opraviti še registracijski postopek s katerim pridobi uporabniško ime (ki je enako naslovu njegove elektronske pošte) in geslo. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik – kupec in pridobi pravico do nakupa.

Nakup se izvede tako, da stranka pri izdelku, ki ga želi kupiti izbere opcijo »v košarico«. Ko stranka izbere vse izdelke, ki jih želi kupiti, zaključi naročilo tako, da gre v košarico in izbere opcijo »zaključi nakup«.

Sistem ga vodi skozi vse korake naročila: Način nakupa, podatki računa, način dostave, način plačila, pregled naročila. Po končanem predgledu naročila stranka izbere opcijo »zaključi naročilo.«

Stranka si lahko pred zadnjim korakom oddaje naročila v koraku "pregled naročila" premisli in spremeni količine s klikom na "dopolnite v košarici". Sistem vas bo preusmeril na urejanje količin artiklov. Možno je tudi odstraniti določene izdelke iz nakupa s klikom na X. Stranka si lahko tudi povsem premisli in naročila ne odda.

Kupoprodajna pogodba je sklenjena v gtrenutku oddaje naročila potrošnika.

Ta je napisana v slovenskem jeziku in se hrani pri prodajalcu. Če kupec morda kasneje potrebuje kopijo, jo lahko pisno zahteva od prodajalca in zahtevo pošlje na elektronski naslov info@egoistflavors.com. Nepodpisane zahteve ne štejejo.

Pomembno je vedeti, da kupec pri potrditvi naročila preko spleta potrdi tudi obveznost plačila naročenega blaga.
V primeru, da naročenega blaga prodajalec iz kakršnega koli razloga ne more dobaviti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca.

CENE

Cene objavljene na spletu so izražene v evrih, vključujejo DDV, ne vključujejo pa stroškov dostave. Prodajalec pošiljki priloži račun za dobavljeno blago. Cena objavljena na spletni strani www.belidim.si 

DOSTAVA NAROČENIH POŠILJK KUPCU

Vse blago, ki je na zalogi, bo prodajalec poslal kupcu v roku enega do dveh delovnih dni preko dostave GLS. Če blaga ob strankinem naročilu ni na zalogi, prodajalec o tem obvesti kupca.

Paket kupec prejme po dostavi GLS, vrednost pošiljke skupaj s stroški pošiljanja poravna kurirju. Če kurir kupcu pošiljke ne more izročiti, pusti obvestilo o prispeli pošiljki in kupec lahko pošiljko v roku 3 dni dvigne na OMV oz. kjer je prisoten paketomat. Po izteku tega roka se pošiljka vrne pošiljatelju.

Pri morebitnem odstopu od pogodbe se kupcu skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov povrnejo kupnina in stroške dostave, stroški vračila blaga pa bremenijo kupca.
Pri morebitnih problemih z dostavo, prosimo kupce, da obvestite prodajalca na email: info@egoistflavors.com
Prikaz dobavljivosti izdelkov v košarici je informativnega značaja in se lahko do obdelave naročila tudi spremeni. V posameznih primerih se lahko zgodi, da katerega od naročenih izdelkov prodajalec ne more poslati, ker je razprodan. O tem bo kupec obveščen v čim krajšem roku.

PLAČILO

Naročeno blago lahko kupec plača po povzetju in po paypal.

KUPOPRODAJNA POGODBA

Kupoprodajna pogodba je sklenjena v trenutku oddaje naročila potrošnika.

Ta je napisana v slovenskem jeziku in se hrani pri prodajalcu. Če kupec morda kasneje potrebuje kopijo, jo lahko pisno zahteva od prodajalca in zahtevo pošlje na elektronski naslov info@egoistflavors.com. Nepodpisane zahteve ne štejejo.

Pomembno je vedeti, da kupec pri potrditvi naročila preko spleta potrdi tudi obveznost plačila naročenega blaga.
V primeru, da naročenega blaga prodajalec iz kakršnega koli razloga ne more dobaviti, je dolžan o tem nemudoma obvestiti kupca.

PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) ima kupec pravico, da brez navedbe razlogov odstopi od pogodbe. V ta namen prodajalec kupcu omogoča, da se na njegovi spletni strani www.belidim.si seznani z vsebino obrazca »Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe« in po potrebi uporabi obrazec z naslovom »Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika o odstopu od pogodbe«.

Šteje se, da je odstop od pogodbe pravočasen, če je poslan znotraj omenjenega roka.

Pozor: Potrošnik lahko odstopi od pogodbe le, če je blago, ki ga želi vrniti nepoškodovano, nespremenjene oblike, ni bilo podvrženo temperaturnim ali drugim škodljivim vplivom, ki lahko spremenijo njegove lastnosti in se nahaja v originalno zaprti nepoškodovani embalaži.

Zakon o varstvu potrošnikov v zvezi z odstopom od pogodbe določa:

 • Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga.
 • Pri prodajni pogodbi začne 14 dnevni odstopni rok teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.
 • Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe po predhodnih določbah v primeru, ko je bila pogodba sklenjena za dobavo zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik pri dostavi odprl pečat .
 • Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano, z nepoškodovano embalažo in originalno zapakirano. Če to ni, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe .
 • Obvestilo o odstopu od pogodbe lahko potrošnik predloži (ali pošlje po pošti ali dostavi z elektronsko pošto) podjetju na obrazcu, ki ga najde na spletni strani www.belidim.si , pod rubriko »OBRAZCI« ali poda nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja , da odstopa od pogodbe.
 • Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v prej navedenem odstopnem roku.
 • Podjetje potrošniku nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe.
 • Dokazno breme glede uveljavljanja pravic do odstopa od pogodbe nosi potrošnik.
 • Podjetje v razumnem času po sklenitvi pogodbe na daljavo, vendar najkasneje pred dostavo blaga, zagotovi potrošniku potrdilo o sklenjeni pogodbi.
 • V primeru odstopa od pogodbe podjetje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila vključno s stroški dostave.

Za uveljavitev pravice do odstopa od te pogodbe mora potrošnik o svoji odločitvi o odstopu z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje SIGMA-COMMERCE, d.o.o, Stanetova ulica 20A, 3000 Celje, po pošti na navedeni naslov ali pa na elektronski naslov: info@egoistflavors.com. V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec objavljen na spletni strani prodajalca www.belidim.si ali katerokoli drugo nedvoumno izjavo.

Če se potrošnik odloči za to možnost, mu podjetje po elektronski pošti pošlje potrdilo o prejemu takšnega odstopnega obrazca.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe:

Če potrošnik odstopi od pogodbe in za odstop ni zgoraj navedenih zadržkov, mu podjetje SIGMA-COMMERCE, d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu povrne vsa prejeta plačila vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire dostave, ki ni cenovno najugodnejša, s strani podjetja ponujena standardna oblika dostave). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen, če je izrecno dogovorjeno drugače. V nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega blaga, ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Če je potrošnik prejel blago v zvezi s pogodbo, ga lahko vrne ali izroči podjetju SIGMA-COMMERCE , d.o.o, Stanetova ulica 20a Celje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dnevnega roka.

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blago zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Kupnino prodajalec povrne najkasneje v 14 dneh preko poštne nakaznice ali na kupčev bančni račun, ki ga ta zato v svojem zahtevku tudi navede. 
Pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njihovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, potrošnik nima pravice do vračila oziroma odstopa od pogodbe.

STVARNA NAPAKA

Za stvarne napake na blagu odgovarja prodajalec.

Napaka je stvarna (citiramo zakon):

1- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;

2- če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,

3- če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,

4- če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen, če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnih koli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka okkrita.

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca s katerim je sklenil pogodbo.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Pravice potrošnika v zvezi s stvarno napako ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Če obstoj napake na blagu ni sporen, mora podjetje čim prej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti potrošniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na blagu sporen.

REKLAMACIJE IZDELKOV, POŠKODOVANIH MED PREVOZOM

Tovrstne reklamacije se upoštevajo le v roku 15 dni po prevzemu pošiljke. V primeru, da kupec že ob prevzemu na pošiljki opazi znake poškodb, naj pošiljko zavrnete, od poštnega uslužbenca pa zahteva sestavo reklamacijskega zapisnika o poškodovani pošiljki. Le tako bo lahko prodajalec kar najhitreje poslal nov izdelek in upošteval reklamacijo. 

PRITOŽBE IN SPORI

Prodajalec se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. V primeru težav se lahko kupec s prodajalcem poveže po elektronski pošti info@egoistflavors.com. Ponudnik bo v najkrajšem možnem času potrdil, da je prijel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.

Prodajalec in kupec načeloma rešujeta vse morebitne spore dogovorno in sporazumno. Če to ne bi bilo mogoče, je za njegovo reševanje pristojno sodišče v Celju.

GARANCIJA

Blago, ki se prodaja preko spletne strani www.belidim.si nima garancije. Garancija velja samo na izdelke zraven katerih je jasno naveden garancijcki rok ta pa je maksimalno 30dni od dneva nakupa. 

Prodajalec v tem primeru podjetje Sigma-commerce d.o.o. je dolžan garancijsko popravilo opraviti v 45 dneh od prejema blaga, v nasprotnem primeru pa artikel zamenjati z drugim, enakovrednim in brezhibnim artiklom.

Pri uveljavitvi garancije je potrebno nujno predložiti slikovno ali video gradivo, ki dokazuje napako na izdelku, račun katerega je stranka dobila ob nakupu izdelka ter garancijski listek, ki je priložen v embalaži vsakega izdelka in ki dokazuje originalnost artikla.  

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine so last podjetja  Sigma-Commerce d.o.o. svetovanje trgovina, Stanetova 20A, 3000 Celje. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi grafični elementi, slike, besedila, članki, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno.
Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti podjetja Sigma-Commerce d.o.o. svetovanje trgovina je prepovedano.
Uporabnik z objavo svojih vsebin dovoljuje, Sigma-Commerce d.o.o. ter vsem ostalim uporabnikom ogled teh vsebin brez omejitev v okviru javnih knjižnic, kategorij in ostalih funkcij spletne trgovine ter e-posredovanje, posredovanje preko vmesnikov, uvrščanje na druge strani, komentiranje, ocenjevanje, reproduciranje teh materialov za nekomercialno