Zaradi zakona ZOUTPI, ki velja od 11. marca 2017, so prodaja in informacije o zalogi glede elektronskih cigaret, vape opreme, e-tekočin in nikotinskih baz na daljavo - preko spleta in telefona prepovedani. Vse te izdelke lahko kupite v naših poslovalnicah v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru, Slovenj Gradcu in Krškem. Vabljeni na obisk naših poslovalnic, z veseljem vam bomo svetovali in pomagali.
RED TIGER

RED TIGER

Redna cena €15.90 Razprodaja

Okus osvežilnega rdečega bombona, sestavljen iz gozdne robide, brusnice in češnje, napolnjen s polnilom sladkih jagod in pristnim švicarskim mentolom.

Količina: 50ml - 12ml arome in 38ml VG/PG

Varnostna deklaracija:
EUH208 Vsebuje olja, janež; P-mentan-3-on. Lahko povzroči alergijski odziv. EUH210 Varnostni list na voljo na zahtevo.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
10 % zmesi vsebuje sestavino(-e) z neznano strupenostjo. Vsebuje 10 % sestavin z neznano nevarnostjo za vodno okolje.